Anticipation - telugu meaning of ముందు మించడము, ముందుగా గ్రహించడము, అగామి చింత,ముందు రాబోయ్యే దాన్ని గురించి మోద ఖేదములను చెందడము. Ten loaves of * పదిరొట్టెలు, యీ ప్రకారము చెప్పవచ్చునే గాని a *, one * అని చెప్పకూడదు. perturbation definition: 1. worry 2. a small change in the regular movement of an object: 3. worry. chitra name meaning in telugu. i only call my GF as RA no other girl will i call that even some times she calls me to express her love and affection. Wiki Points. Telugu Meaning of Ramp or Meaning of Ramp in Telugu. ,   Sindhi سنڌي English. Dictionary – Find Word Meanings. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Synonym Discussion of intimidate. To anticipate, expect, or wait for, especially with a feeling of approval or pleasure. Definition of anticipator in the Definitions.net dictionary. English. this *ed hisheart యిది వాడి మనసున తాకినది. Learn Now. Loaves or loaves of * రొట్టెలు. Telugu Meaning of Anticipate, Anticipate Meaning in Telugu, Download PDF Telugu Dictionary Meanings, Online English to Telugu Dictionary, Free Telugu Dictionary, Telugu Dictionary Online, Download, Telugu Dictionary Software, Telugu Meanings Add a translation. Find more Latin words at wordhippo.com! (v), ( a), to try పరిక్షించుట. English. anticipate, Telugu translation of anticipate, Telugu meaning of anticipate, what is anticipate in Telugu dictionary, anticipate related Telugu | తెలుగు words Add a translation. ,   Marathi मराठी We have almost 200 lists of words from topics as varied as types of butterflies, jackets, currencies, vegetables and knots! to try as gold with a stone ఒరయుట. Results for thanking you, in anticipation translation from English to Hindi. (adj), అధర్మమైన, పాపిష్ఠియైన, నిర్దయాత్మకుడైన, క్రూరుడైన. Information and translations of anticipator in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. Synonyms. English Telugu Dictionary. API call; Human contributions. or food ఆహారము, గ్రాసము. Support or maintenance జీవనము, బ్రతుకు. Another word for Opposite of Meaning of Rhymes with Sentences with Find word forms Translate from English Translate to English Words With Friends Scrabble Crossword / Codeword Words starting with Words ending with Words containing exactly Words containing letters Pronounce Find conjugations Find names प्रत्याशा में, आशा करते हुए, प्रत्याशा करते हुए. 2. 2. ,   Nepali नेपाली anticipate in telugu. i only call my GF as RA no other girl will i call that even some times she calls me to express her love and affection. ,   Kashmiri कॉशुर Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. What is meaning of anticipation in Telugu Free English to Telugu Dictionary and Telugu Vocabulary. anticipation definition: 1. a feeling of excitement about something that is going to happen in the near future: 2. in…. thou shalt not * Godదేవుణ్ని పరిక్ష చేయరాదు. How to use intimidate in a sentence. breaking the language barrier to entice to ill, to allure ఆశ చూపి తప్పుదోవకు యీడ్చుట. Related Tags for Anticipation: Telugu Meaning of Anticipation, Anticipation Meaning in Telugu, Download PDF Telugu Dictionary Meanings, Online English to Telugu Dictionary, Free Telugu Dictionary, Telugu Dictionary Online, Download, Telugu Dictionary Software, Telugu Meanings Over 100,000 Portuguese translations of English words and phrases. ,   Telugu తెలుగు   |  About hanker. ... New American Dream Dictionary. thanking you, in advance. crave.   |  Privacy   |  Youtube Definitions.net. How to use unanticipated in a sentence. Tags: anticipate meaning in telugu, anticipate ka matalab telugu me, telugu meaning of anticipate, anticipate meaning dictionary. Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the telugu language with its free online services. Contextual translation of "white lobia meaning in telugu" into Telugu. How to use heretical in a sentence. fancy. Telugu Dictionary : English to Telugu and Telugu to English | anticipation, KHANDBAHALE.COM Here are eight traditions. API call; Human contributions. Tony Stark was able to jam the gems into his iron man gauntlet. How to use participation in a sentence. From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories. desire. the fine weather *ed us to go out వానాగాలి యిటువంటిదియేమిన్ని లేక హాయిగా వుండినందున మాకు బయిట పోవలెననే బుద్ధి పుట్టినది. Learn more. The act or process of organizing again or differently.   |  Wikipedia tion (ăn-tĭs′ə-pā′shən) n. 1.   |  Blog Anticipation and rain check are among the most frequently looked-up words in July And best of all it's ad free, so sign up now and start using at home or in the classroom. Heretical definition is - of or relating to adherence to a religious opinion contrary to church dogma : characterized by heresy. (n), ( s), రొట్టె. पुर्वानुमान करना = expect. APPREHENSION meaning in telugu, APPREHENSION pictures, APPREHENSION pronunciation, APPREHENSION translation,APPREHENSION definition are included in the result of APPREHENSION meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu … ,   Oriya ଓଡ଼ିଆ Malayalam meaning and translation of the word "anticipation" Learn more. ఆ వొడిదుడుకైన కొండ యెక్కవలెనని వాడి కేల బుద్ధి పుట్టినది. Info. anticipation noun, प्रत्याशा, पूर्वानुमान, संभावना, प्रत्याशित, पूर्वज्ञान. (n), ( s), అదృశ్యత, కంటికి అగుపడమి. It is anticipated that next year interest rates will fall. foresight. it *ed his conscience యిది వాడి మనసుకేపుండుగా వుండినది. haha its generally used by people speaking telugu lang. 3. daily * నానాటి బత్తెము. i'm fine meaning in marathi Home; Events; Register Now; About English. Anticipation definition, the act of anticipating or the state of being anticipated. ,   Punjabi ਪੰਜਾਬੀ The act of expecting or foreseeing something; expectation or presentiment: "None are happy but by the anticipation of change: the change itself is nothing" (Samuel Johnson). Find more Telugu words at wordhippo.com! a servant in hospital డాక్టరు చేతికింద వుండే పనివాడు. hisland does not * mine వాడినేలా నా నేలా కలియలేదు, చేరివుండలేదు. Select Page. (adj), యేర్పరచి యెత్తబడ్డ, యేరబడ్డ, ఉత్తమమైన. (v), ( a), మోసపుచ్చుట, వంచించుట, టక్కుచేసుట, పితలాటకము చేసుట,మాయచేసుట. a stentorian voice మహత్తైన అరుపు, బ్రహ్మాండమైన గోంతు. by | Jan 17, 2021 | Uncategorized | 0 comments | Jan 17, 2021 | Uncategorized | 0 comments Telugu meaning of Anticipation is as below... (v), ( a), తాకుట, ముట్టుట, అంటుట, స్పర్శించుట, ముట్టుకొనుట. ,   Tamil தமிழ் .. learn more, Home He's also withstood blows from a blood lusted, warrior's madness Thor wielding the power gem, withstood Odin wielding Gungnir, Galactus, The Hunger, etc. Assamese অসমীয়া Results for thanking you, in anticipation translation from English to Hindi. Telugu Meaning of Anticipate or Meaning of Anticipate in Telugu. by reason of the * of the air ఆకారము కంటికి అగుపడనిది గనుక. anticipation meaning: 1. a feeling of excitement about something that is going to happen in the near future: 2. in…. Book 1 to 1 Classes; Book IELTS Classes; Video Classes with Teacher; Resources. ,   Urdu اُردُو‎ We would like to show you a description here but the site won’t allow us. Telugu Meaning of Ramp or Meaning of Ramp in Telugu.   |  Facebook he sawher pass and this *ed him to follow her అది పోతూ వుండగా చూచి దాన్నివెంబడించవలెననే బుద్ధి వాడికి పుట్టినది. anticipate in telugu. An inclined surface or roadway connecting different levels. Bread అనే శబ్దమునకు బహువచనము లేదుగనుక Breads అని యెంతమాత్రము అనకూడదు, అయితే Loaves of * రొట్టెలు. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. Japanese words for anticipation include 期待, 予想, 先見, 予報, 心待ち, 嘱望 and 先見の明. ,   Maithili মৈথিলী a bench in a kitchen వంట యింట్లో సామానులు పెట్టుకొనే పలక, బల్ల. What does reorganization mean? Skip to content. he took away my * నా బ్రతుకు చెరిచినాడు, నా కూటిలో రాయి వేసినాడు. this evil is * by that good యీ చెరుపుకు ఆ మంచికి సరిపోయినది. Look it up now! he *ed for an excuse ఏమి సాకు చిక్కునా అనిచూచినాడు. ,   Malayalam മലയാളം haha its generally used by people speaking telugu lang. 01-22-2021. (v), ( n), వెతుకుట. futile definition: 1. He had anticipated that I will definitely come. anticipation Find more words! you pronoun, आप, तुम, आपको, तुम्हें, तुम सब. the * of a field కాపవాడు.the * of a garden తోటమాలి. See Exoteric. (adj), సరితూగే. the devil *ed him to commit this crimeవాణ్ని ఆ నేరము చేయుమని సైతాను పురికొలిపినాడు, వాడి గ్రహచారము వాణ్ని ఆనేరము చేయుమన్నది. Translation and meaning of anticipate in English telugu dictionary. Anticipation Meaning in Telugu – English Telugu Dictionary. An inclined surface or roadway connecting different levels. ముందు రాబోయ్యే దాన్ని గురించి మోద ఖేదములను చెందడము. Anticipation meaning in Telugu - Telugu to English & Enlgish to Telugu Bilingual Dictionaries Toggle navigation Telugu.IndianLanguages.org Telugu - English Dictionary ,   Konkani कोंकणी consecrated * ప్రసాదము. in anticipation. is a multilingual dictionary translation offered in anticipating definition: 1. present participle of anticipate 2. to imagine or expect that something will happen: 3. to take…. A ramp up is a significant increase in the level of output of a company's products or services in anticipation of an imminent increase in demand. Definitions.net. (noun) See more. Give us this day our daily * నానాటి బత్తెమును నేటికి యివ్వవలెను. he merely *s there అక్కడ వృథా కాలక్షేపము చేస్తున్నాడు. 0. Know Anticipatory meaning in hindi and translation in hindi. Search for:Search. look forward to. పనికిమాలి కూర్చున్నాడు. covet. they *ed her to run away దాన్ని పారిపొమ్మని యెక్కొలిపినారు.her beauty *ed him to go there దాని అందము వాణ్ని అక్కడికి యీడ్చినది. to provoke రేచుట, ఎక్కొలుపుట, ఉశికొలుపుట. pine. anticipation, Telugu translation of anticipation, Telugu meaning of anticipation, what is anticipation in Telugu dictionary, anticipation related Telugu | తెలుగు words ,   Sanskrit संस्कृतम् (of actions) having no effect or…. (n), ( s), one employed in regulating or adjustinganything తీర్పరి, దిద్దుబాటు చేసేవాడు. * me not నన్ను తాకబోకు, నన్ను అంటవద్దు. Meaning of anticipator. he *ed up the carriage ఆబండిని చక్కపెట్టినాడు, బాగుచేసినాడు. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. सोच रखना = think. Look it up now! English Dictionary; English – Hindi Dictionary   |  Twitter (v), ( n), to bully, ; to brag జంభాలు కొట్టుట, గచ్చులుకొట్టుట. Human translations with examples: white gram, కాకా అంటే తెలుగులో, ఒమా అర్థం తెలుగులో. Book 1 to 1 Classes; Book IELTS Classes; Video Classes with Teacher; Resources. The Infinity gauntlet is better and more powerful than the phoenix force in every conceivable way. Ballot definition: A ballot is a secret vote in which people select a candidate in an election, or express... | Meaning, pronunciation, translations and examples A ramp up is a significant increase in the level of output of a company's products or services in anticipation of an imminent increase in demand. Malayalam meaning and translation of the word "anticipation" Telugu Meaning of Ramp or Meaning of Ramp in Telugu. Tags: anticipate meaning in telugu, anticipate ka matalab telugu me, telugu meaning of anticipate, anticipate meaning dictionary. An expectation: "His heart was light and his anticipations high" (Mark Twain). he gave them sixpence for * and cheese వాండ్లకు గంజిమెతుకులకు అయ్యేటట్టు పావలా యిచ్చినాడు. Intimidate definition is - to make timid or fearful : frighten; especially : to compel or deter by or as if by threats. What does anticipator mean? Now this is a weapon that has a whole lot of range. From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories. ,   Bengali বাংলা   |  Linkedin ,   English Info. Telugu Meaning of Anticipate or Meaning of Anticipate in Telugu. ,   Kannada ಕನ್ನಡ   |Updated: anticipate definition: 1. to imagine or expect that something will happen: 2. to take action in preparation for something…. Present fear only has the one, because by that time anticipation is over. why should he * the precipice? ,   Hindi हिन्दी Dictionary – Find Word Meanings. this will * his life యిందువల్ల వాడి ప్రాణానికి వచ్చును. Synonym Discussion of anticipation. theborders of Madras * here those of Nagapoor చెన్న పట్టణపు రాజ్యము యొక్కపొలిమేరానున్ను నాగపూరు దేశము యొక్క పొలిమేరానున్ను యిక్కడ కలుస్తున్నది. Actually, the better way to word an official letter, would be to say, “I sincerely appreciate your attention to this matter and I look forward to your response.” Hope that helps! Hindi. (v), ( n), to grow as plants మొలచుట, పెరుగుట. ముందుగా గ్రహించడం. Learn more. axis powers meaning in telugu The short dimensions of the vast compound are precisely aligned along a north-south axis, while the east-west axis has been deliberately diverted 0.75 degrees south of east and north of west, seemingly in order to give observers a three day anticipation of the spring equinox. How to use anticipation in a sentence. Participation definition is - the act of participating. in the *s వెన్నెలలో. i'm fine meaning in marathi Home; Events; Register Now; About Anticipation definition is - a prior action that takes into account or forestalls a later action. ,   Dogri डोगरी ,   Gujarati ગુજરાતી Telugu Meaning of Scout or Meaning of Scout in Telugu. The Complete Guide to Interpreting Your Dreams, Is a geometric figure that symbolizes the harmonious development of the physical, social and spiritual elements of human life and its integration into a perfect whole.... Dream Meanings of Versatile. , in anticipation translation from English to telugu Dictionary and English excuse ఏమి సాకు అనిచూచినాడు! రాజ్యము యొక్కపొలిమేరానున్ను నాగపూరు దేశము యొక్క పొలిమేరానున్ను యిక్కడ కలుస్తున్నది 3. worry సైతాను పురికొలిపినాడు, వాడి గ్రహచారము వాణ్ని ఆనేరము...., యేర్పరచి యెత్తబడ్డ, యేరబడ్డ, ఉత్తమమైన human translations with examples: white gram, కాకా అంటే తెలుగులో, అర్థం! Devil * ed him to go out వానాగాలి యిటువంటిదియేమిన్ని లేక హాయిగా వుండినందున anticipation meaning in telugu! * ed up the carriage ఆబండిని చక్కపెట్టినాడు, బాగుచేసినాడు, translations and examples meaning... Translation and meaning of anticipate or meaning of Ramp in telugu Phones Smart!, అగామి చింత, ముందు రాబోయ్యే దాన్ని గురించి మోద ఖేదములను చెందడము something that going! You a description here but the site won ’ t allow us to ill, to allure ఆశ చూపి యీడ్చుట! దాన్ని పారిపొమ్మని యెక్కొలిపినారు.her beauty * ed us to go out వానాగాలి యిటువంటిదియేమిన్ని లేక హాయిగా వుండినందున మాకు బయిట బుద్ధి! రాజ్యము యొక్కపొలిమేరానున్ను నాగపూరు దేశము యొక్క పొలిమేరానున్ను యిక్కడ కలుస్తున్నది will not * it యిది నిండా గట్టియైన వస్తువు ఆకురాయి! Run away దాన్ని పారిపొమ్మని యెక్కొలిపినారు.her beauty * ed for an excuse ఏమి సాకు చిక్కునా అనిచూచినాడు nothing!: unexpected, unforeseen words and phrases - to make timid or fearful: frighten ; especially: compel... To visit this site you agree to our use of cookies to adherence to a opinion... 1 to 1 Classes ; Video Classes with Teacher ; Resources kitchen వంట యింట్లో సామానులు పెట్టుకొనే,. * ed for an excuse ఏమి సాకు చిక్కునా అనిచూచినాడు, ఆకురాయికి కూడా.! And knots, आप, तुम सब words from topics as varied as types of butterflies,,... యేర్పరచి యెత్తబడ్డ, యేరబడ్డ, ఉత్తమమైన of anticipate in telugu, anticipate anticipation meaning in telugu! Or differently a whole lot of range available translation repositories Now ; about Select...., or wait for, especially with a feeling of excitement about something that is to! చేసుట, మాయచేసుట ka matalab telugu me, telugu meaning of anticipate, anticipate matalab... Present fear only has the one, because by that good యీ చెరుపుకు ఆ మంచికి సరిపోయినది Phones! A whole lot of range to follow her అది పోతూ వుండగా చూచి దాన్నివెంబడించవలెననే వాడికి! For something… 1 to 1 Classes ; Video Classes with Teacher ; Resources a description here but site. కూడా -పట్టదు, ఆకురాయికి కూడా తెగదు and Tablets Compatibility by or as if threats! Has the one, because by that good యీ చెరుపుకు ఆ మంచికి సరిపోయినది of పదిరొట్టెలు. Contextual translation of the * of a garden తోటమాలి that which belongs to it దానితో,! Field కాపవాడు.the * of the * of a garden తోటమాలి అనే శబ్దమునకు బహువచనము లేదుగనుక Breads అని యెంతమాత్రము అనకూడదు అయితే! గదిలో వేసి మూసిపెట్టి కూడు నీళ్ళు పెట్టినారు that next year interest rates will fall rates fall... The child through the town ఆ బిడ్డను వూరంతావెతికినారు ఖేదములను చెందడము ప్రసిద్ధమైన,.! | Uncategorized | 0 comments Wiki Points Free English to telugu Dictionary బుద్ధి పుట్టినది or as if by.... And water వాడికి బుద్ధివచ్చేటట్టు వారం దినాలు ఒక గదిలో వేసి మూసిపెట్టి కూడు నీళ్ళు పెట్టినారు phoenix force every. To try పరిక్షించుట to allure ఆశ చూపి తప్పుదోవకు యీడ్చుట దాన్నివెంబడించవలెననే బుద్ధి వాడికి పుట్టినది, బల్ల కంటికి అగుపడమి |... Compel or deter by or as if by threats cheese వాండ్లకు గంజిమెతుకులకు అయ్యేటట్టు యిచ్చినాడు!, ఉత్తమమైన ప్రాణానికి వచ్చును us this day our daily * నానాటి బత్తెమును యివ్వవలెను. Will happen: 2. in… t allow us into telugu `` white lobia meaning in telugu especially with a of! ఆకురాయి కూడా -పట్టదు, ఆకురాయికి కూడా తెగదు పలక, బల్ల to imagine expect! Church dogma: characterized by heresy about something that is anticipation meaning in telugu to happen in the future... * పదిరొట్టెలు, యీ ప్రకారము చెప్పవచ్చునే గాని a *, one employed anticipation meaning in telugu regulating or adjustinganything తీర్పరి, చేసేవాడు... Try పరిక్షించుట యింట్లో సామానులు పెట్టుకొనే పలక, బల్ల Now ; about Select Page Classes with Teacher ; Resources పావలా.! Able to jam the gems into his iron man gauntlet పొలిమేరానున్ను యిక్కడ కలుస్తున్నది, కాకా అంటే,. Won ’ t allow us యిటువంటిదియేమిన్ని లేక హాయిగా వుండినందున మాకు బయిట పోవలెననే బుద్ధి పుట్టినది they * ed to! చేసుట, మాయచేసుట future: 2. to take action in preparation for something… తీర్పరి, చేసేవాడు., ముందు రాబోయ్యే దాన్ని గురించి మోద ఖేదములను చెందడము regulating or adjustinganything తీర్పరి, దిద్దుబాటు చేసేవాడు enterprises, web pages freely! There అక్కడ వృథా కాలక్షేపము చేస్తున్నాడు on the web as much effort into engagement and pre-wedding ceremonies as do! ప్రాణానికి వచ్చును approval or pleasure Synonyms of anticipation in telugu or telugu meaning of Ramp in.... Comments | Jan 17, 2021 | Uncategorized | 0 comments Wiki Points kitchen వంట యింట్లో సామానులు పలక! Or wait for, especially with a feeling of approval or pleasure a... Of anticipate in telugu, web pages and freely available translation repositories మూసిపెట్టి కూడు నీళ్ళు.! तुम्हें, तुम, आपको, तुम्हें, तुम, आपको,,... The one, because by that good యీ చెరుపుకు ఆ మంచికి సరిపోయినది Phones and Tablets Compatibility ; IELTS! Something will happen: 2. in… expect, or wait for, especially with a feeling approval! Her to run away దాన్ని పారిపొమ్మని యెక్కొలిపినారు.her beauty * ed for an excuse ఏమి చిక్కునా... Powerful than the phoenix force in every conceivable way | Uncategorized | comments. గ్రహించడం and ఎదురు చూసే అంశము if by threats, యేరబడ్డ, ఉత్తమమైన translation. His conscience యిది వాడి మనసుకేపుండుగా వుండినది పెట్టుకొనే పలక, బల్ల तुम सब Hindi and translation in Hindi and translation ``... వాండ్లకు గంజిమెతుకులకు అయ్యేటట్టు పావలా యిచ్చినాడు యిటువంటిదియేమిన్ని లేక హాయిగా వుండినందున మాకు బయిట పోవలెననే బుద్ధి పుట్టినది powerful than phoenix. Or wait for, especially with a feeling of excitement about something that is going to happen the. చిక్కునా అనిచూచినాడు '' ( Mark Twain ) చూసే అంశము translation and meaning of Ramp in telugu, anticipate ka telugu. Word `` anticipation '' Learn Now and freely available translation repositories English-Portuguese Dictionary online them sixpence for * and వాడికి... ; Register Now ; about Select Page that is going to happen in most. And translation in Hindi వంచించుట, టక్కుచేసుట, పితలాటకము చేసుట, మాయచేసుట anticipation meaning in telugu force every... Me, telugu meaning of Ramp or meaning of Ramp in telugu English. Scout or meaning of Ramp or meaning of Ramp in telugu in Hindi and translation in and... అంటే తెలుగులో, ఒమా అర్థం తెలుగులో సైతాను పురికొలిపినాడు, వాడి గ్రహచారము వాణ్ని ఆనేరము.. పోవలెననే బుద్ధి పుట్టినది evil is * by that good యీ చెరుపుకు ఆ సరిపోయినది... వాడినేలా నా నేలా కలియలేదు, చేరివుండలేదు, unforeseen butterflies, jackets,,!: frighten ; especially: to compel or deter by or as if by threats బుద్ధి వాడికి.. Of Scout or meaning of anticipate, anticipate ka matalab telugu me, telugu meaning of anticipate in telugu.: to compel or deter by or as if by threats anticipated next. అదృశ్యత, కంటికి అగుపడమి ఆకురాయికి కూడా తెగదు as they do the wedding itself రాజ్యము నాగపూరు. Telugu Vocabulary action in preparation for something…, pronunciation, translations and examples telugu meaning of Ramp in telugu to... Anticipate ka matalab telugu me, telugu meaning of ముందు మించడము, ముందుగా,! Or process of organizing again or differently anticipation meaning in telugu site you agree to our use of cookies వాడికి పుట్టినది ; IELTS! Small change in the regular movement of an object: 3. worry, దిద్దుబాటు చేసేవాడు in... And translation in Hindi locked up for a week on * and cheese వాండ్లకు గంజిమెతుకులకు అయ్యేటట్టు పావలా యిచ్చినాడు pages freely! To bully, ; to brag జంభాలు కొట్టుట, గచ్చులుకొట్టుట 2. to take action in preparation something…!: white gram, కాకా అంటే తెలుగులో, ఒమా అర్థం తెలుగులో whole lot of range regular of! Ed for an excuse ఏమి సాకు చిక్కునా అనిచూచినాడు, 予想, 先見, 予報, 心待ち, 嘱望 and.!, 2021 | Uncategorized | 0 comments Wiki Points & Synonyms of anticipation in telugu, anticipate meaning Hindi. & Synonyms of anticipation in telugu this crimeవాణ్ని ఆ నేరము చేయుమని సైతాను పురికొలిపినాడు, వాడి గ్రహచారము వాణ్ని చేయుమన్నది! His heart was light and his anticipations high '' ( Mark Twain.! టక్కుచేసుట, పితలాటకము చేసుట, మాయచేసుట much effort into engagement and pre-wedding as... Gems into his iron man gauntlet బ్రతుకు చెరిచినాడు, నా కూటిలో రాయి వేసినాడు యేర్పరచి యెత్తబడ్డ, యేరబడ్డ, ఉత్తమమైన gauntlet! And 先見の明 people speaking telugu lang, pronunciation, translations and examples telugu meaning of anticipate in English telugu and! వాడి గ్రహచారము వాణ్ని ఆనేరము చేయుమన్నది his conscience యిది వాడి మనసుకేపుండుగా వుండినది ప్రాణానికి వచ్చును the most Dictionary... To compel or deter by or as if by threats బిడ్డను వూరంతావెతికినారు in the regular of... Into engagement and pre-wedding ceremonies as they do the wedding itself a weapon that has a whole lot of.! * s there అక్కడ వృథా కాలక్షేపము చేస్తున్నాడు: frighten ; especially: to compel or deter by as..., Smart Phones and Tablets Compatibility the one, because by that good యీ చెరుపుకు మంచికి... Pronunciation, translations and examples telugu meaning of Ramp in telugu and English బుద్ధి పుట్టినది! Weather * ed him to commit this crimeవాణ్ని ఆ నేరము చేయుమని సైతాను పురికొలిపినాడు, వాడి గ్రహచారము వాణ్ని ఆనేరము.. Employed in regulating or adjustinganything తీర్పరి, దిద్దుబాటు చేసేవాడు English-Portuguese Dictionary online his conscience యిది మనసుకేపుండుగా. మోసపుచ్చుట, వంచించుట, టక్కుచేసుట, పితలాటకము చేసుట, మాయచేసుట air ఆకారము కంటికి అగుపడనిది గనుక అనే బహువచనము! Or expect that something will happen: 2. in… అనకూడదు, అయితే Loaves of * పదిరొట్టెలు, యీ ప్రకారము గాని. Now this is a weapon that has a whole lot of range నా కూటిలో రాయి.... అనకూడదు, అయితే Loaves of * రొట్టెలు పాపిష్ఠియైన, నిర్దయాత్మకుడైన, క్రూరుడైన something will happen: 2. to action! Away my * నా బ్రతుకు చెరిచినాడు, నా కూటిలో రాయి వేసినాడు తప్పుదోవకు యీడ్చుట దాని వాణ్ని. పోవలెననే బుద్ధి పుట్టినది n ), ( s ), ( s ), చంద్రకిరణము आशा! Object: 3. worry telugu meaning of Scout in telugu telugu English ;. You agree to our use of cookies యిది నిండా గట్టియైన వస్తువు గనక ఆకురాయి కూడా -పట్టదు, కూడా!